Vuxenutbildningen

Elevinflytande

För att din tid inom vuxenutbildningen ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ha in dina synpunkter på vår verksamhet.

Elevinflytande på Vuxenutbildningen

Inom vuxenutbildningen arbetar vi med elevinflytande på många olika sätt, beroende på vad du studerar. Det kan t ex vara elevråd, klassråd, diskussionsforum, kursutvärderingar eller elevenkäter.

Är du intresserad och tycker det här är viktiga frågor, kontakta gärna din rektor som kan hänvisa dig vidare.

Ge oss dina synpunkter

Vi vill gärna ha in dina synpunkter på våra verksamheter så att vi kan förbättra och utveckla dem. Detta för att din tid inom vuxenutbildningen ska bli så bra som möjligt och att du når dina uppsatta mål. Dina synpunkter skickar du in på länken nedan. Skriv ditt ärende och e-post eller telefonnummer så kommer vi att höra av oss till dig.

Använd dig av nedanstående kontaktformulär.