Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesutbildning | Validering

Vad är validering och vem kan valideras?

Validering innebär att synliggöra kompetens.

Du som har jobbat några år inom ett område men inte har den formella utbildningen eller betyg som styrker ditt kunnande kan genom validering få detta bekräftat genom validering hos oss på Kunskapsförbundet, inom gymnasiala kurser och få betyg.

Validering kan vara aktuell som ett led i en pågående utbildning för att klarlägga kunskapsnivån, för att på det sättet anpassa innehållet och/eller för att förkorta studietiden för den enskilde i vägledningssamtalet för att definiera utgångsnivån för vidare studier. En valideringen är både teoretisk och praktisk.

 

När det finns sökbara valideringsutbildningar hittar du dessa här.

Utbildningar startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.


Du ansöker genom att använda webbansökan. Du hittar den här.

Ansökan kräver BankID.