Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Validering | Barn och fritid

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de utvecklat på olika sätt i utbildning, på arbetsplats eller i hem- och föreningsliv. Validering är en möjlighet att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd.

Är validering något för dig?

Genom fördjupad kartläggning med valideringslärare har du möjlighet att visa vilka kunskaper du har inom området. Du kan förbereda dig inför samtalet genom att gå in på skolverket.se, barn- och fritidsprogrammet (pedagogisk inriktning) där hittar du kurser med innehåll som ingår i valideringen.

Validering inom barn och fritid – Detta krävs:

 • Validering inom barn och fritid på Vuxenutbildningen kräver att du har arbetat inom barn och fritid under minst 1,5 år (2700 timmar).

Fördelar med att få kunskaper och kompetenser bedömda

 • Förkortad utbildningstid
 • Ökad anställningsbarhet
 • Få betyg på din kunskaper/erfarenheter
 • Ekonomisk fördelaktigt
 • Stärka dig i din yrkesroll
 • Ökad motivation för studier
 • Intyg på yrkespaket efter fullgjort 1500 poäng

Hur lång tid tar validering?

 • Teoretisk validering, 6 veckor, med valideringslärare på Vuxenutbildningen.
 • Praktisk validering på en arbetsplats mellan 3-4 veckor med valideringshandledare.
 • Valideringsprocessen tar 10 veckor.
 • Resterande kurser som inte går att validera läses på Vuxenutbildningen i grupp eller på distans.

Betyg och intyg som ska bifogas med din ansökan

 • Betyg och intyg från arbetsgivare: Bifogas med webbansökan senast 30 september.
 • Utdrag ur belastningsregistret – lämna in senast 17 december (om du blir antagen)

Om du blir antagen till validering behöver du även lämna in ett utdrag ur belastningsregistret till Vuxenutbildningen.

 • Utdraget ur belastningsregistret får du begära ut hos polisen och lämnas oöppnat till Vuxenutbildningen i vänerparken 5, Vänersborg.
 • Vill du skicka in det via post skickar du det till: Vuxenutbildningen Vänersborg, Box 317, 462 24 Vänersborg

Har du frågor? Kontakta studie- och yrkesvägledare

 • e-post: emelie.sarebrand@kunskapsforbundet.se