Vuxenutbildningen / Grundläggande utbildning

Grundläggande nivå

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) motsvarar hela grundskolan upp till och med årskurs nio. Du väljer vilka kurser du vill läsa inom GRUV.

Rast på Vuxenutbildningen

De fyra kärnämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap ger en allmän grund för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. På grundläggande nivå kan du också studera naturorienterande kurser och samhällsorienterande kurser samt hem- och konsumentkunskap.

Här hittar du alla kurser som går att söka

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du som är minst 20 år* och är bosatt i Sverige. Du ska sakna sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan samt ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

* rätten börjar gälla från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Du kan välja ämnen efter behov och förkunskaper. Det går att kombinera ämnen på grundskolenivå med kurser på gymnasienivå. Du kan läsa på hel- eller deltid.
Den tid det tar för dig att nå full grundskolekompetens beror dels på vilken nivå du börjar läsa på och hur du lyckas i dina studier.
Tillsammans med en studievägledare gör du en studieplan som passar för just dig.

Du börjar läsa på den nivå som är lämplig beroende på de kunskaper du har idag i varje ämne.
För att klara svenska som andraspråk på grundläggande nivå bör du ha godkänt SFI-betyg motsvarande kurs D. Test inför studier i svenska som andraspråk gör du på i samband med studiestarten. Du har möjlighet att byta nivå i svenskakurserna efter diagnostiskt test.
Korttester i engelska och matematik finns att hämta vid expeditionen och på den här webbplatsen. Du kan göra testerna i engelska och matematik när det passar dig. Beroende på hur många rätt du har på testen rekommenderas du att börja studera på en viss nivå . Diskutera gärna dina testresultat med en studievägledare. Oavsett hur du klarar testen finns det en lämplig startnivå för dig.
Du som har läst högre matematik i ditt hemland och känner dig osäker på språket kan kontakta någon av studievägledarna för att göra ett test för att se om dina språkkunskaper räcker för gymnasienivå.

 

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.
Den som har fått lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska få slutbetyg från sådan utbildning.

Här kan du läsa om rekommenderade förkunskaper för kurser på grundläggande nivå på Vuxenutbildningen.

När du ansöker till kurser hos oss så tittar vi på tidigare betyg för att se om du har förutsättningar att studera den/de kursen/kurserna som du sökt till. Om du inte har läst hos oss på Komvux tidigare så behöver du bifoga tidigare betyg i din ansökan. Om du inte har betyg från tidigare studier kommer vi att kalla dig till nivåtest för att veta vilken kurs och nivå du kan börja på.