Vuxenutbildningen / Grundläggande utbildning

Särskild utbildning för vuxna

Lärvux – en plats där du växer.

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Lärvux ger dig möjlighet att utvecklas och få nya kunskaper tillsammans med lärare och studiekamrater. Lärvux erbjuder kurser i många olika ämnen.

Undervisningen sker i små grupper och du planerar studierna tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare. Efter slutförd kurs får du betyg eller intyg. Lärvux är en frivillig vuxenutbildning för dig som är 20 år.

Rätt till särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå har den som är minst 20 år och bosatt i Sverige. Du ska sakna sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundsärskolan inklusive träningsskolan samt ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Syftet med utbildningen på gymnasial nivå är att ge kunskaper som motsvarar utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program.

Vill du läsa under sommaren?

Du som vill läsa pågående kurser under sommaren ska kontakta din lärare. Tillsammans gör ni upp en plan för detta.


Välkommen till oss – Vi finns här! 

  • Vänersborg, Vänerparken 5 | Entréplan | Sal 271