Vuxenutbildningen / Grundläggande utbildning

Komvux som anpassad utbildning

Vi kallar det för Lärvux – en plats där du växer.

Komvux som anpassad utbildning

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Komvux som anpassad utbildning ger dig möjlighet att utvecklas och få nya kunskaper tillsammans med lärare och studiekamrater. Vi kan erbjuda kurser i många olika ämnen.

Undervisningen sker i små grupper och du planerar studierna tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare. Efter slutförd kurs får du betyg eller intyg. Komvux som anpassad utbildning är en frivillig vuxenutbildning för dig som är 20 år.

Rätt till Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå har den som är minst 20 år och bosatt i Sverige. Du ska sakna sådana kunskaper som barn och ungdomar får i anpassad grundskola inklusive träningsskolan samt ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Syftet med utbildningen på gymnasial nivå är att ge kunskaper som motsvarar utbildning som ges i den anpassade gymnasieskolans nationella program.

Vill du läsa under sommaren?

Du som vill läsa pågående kurser under sommaren ska kontakta din lärare. Tillsammans gör ni upp en plan för detta.

Välkommen till oss – Vi finns här! 

  • Vänersborg: Vänerparken 5 på entréplan. Sal 271.
  • Trollhättan: Karlstorpsvägen 159, Trollhättan