Vuxenutbildningen

Internationalisering

Vi ger dig möjlighet att bli så mycket du kan i ett globalt samhälle genom olika internationella samarbeten!

Under många år har det pågått ett internationaliseringsarbete på Vuxenutbildningen, allt från vänortssamarbete, utbytesprojekt, LIA utomlands till fortbildning av personal som gått kurser och jobbskuggat kollegor från andra länder. Vuxenutbildningen har genom sina internationella samarbeten byggt upp ett brett nationellt och internationellt kontaktnät.

VI-Projektet

VI-projektet riktar sig till elever i åldrarna 19-24 år med ett stort fokus på en miljö som främjar elevens behov, förutsättningar för hälsa och välmående. Vi-projektet, som medfinansieras av ESF, har som mål att på olika sätt förbättra förutsättningarna för unga vuxna som varken arbetar eller studerar (uvas). Projektet pågår år 2020-2022 och ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen.

Westkomp 0.1

Handeln och besöksnäringen ska bli mer digitala. Små och medelstora företag inom besöksnäring och handel ska höja sin digitala kompetens. Det är målet med WestKomp 0.1, ett nytt EU-projekt som kommer omfatta över 600 västsvenska företagare och anställda. Projektet WestKomp 0.1 startade april 2018 och pågår till sista februari 2020. Samverkanspartners i projektet är Boråsregionens Vuxenutbildning, Högskolecentrum Bohuslän, Lärcentra Falköping, och Campus Västra Skaraborg.

Erasmus +

Europa 2 år. Projekt som möjliggör praktik utomlands för elever på yrkesutbildningar samt utbyten för personal. 3 elever – vård Norge 20 personal – Norge, Belgien, Finland och England

Kobra
Interreg (Sv, No, Dk) 3 år.  Projektet bygger vidare på SkanKomp-projektet. Fokuserar på tre huvudaktiviteter: Kompetensmäklare, Analys och Behovsbaserad utbildning (flexibel)

Pendlerbroen

Interreg (Sv, No, Dk) 3 år. Projektet handlar om att identifiera behovet av smala kompetenser som efterfrågas på små och medelstora företag. Öka bropendling i form av distansteknik samt öka samverkan mellan utbildningsaktörer.

Yggdrasil

Interreg (Sv, No, Dk) 3 år. Projektet handlar om validering, hänger väl samman med Kobra. Metodutveckling i dokumentskapande för all typ av kunskap som individen bär med sig. September 2015 – augusti 2017 Vuxenutbildningen kommer vara med 2016-2017.

Exportfrämjande Integration
ESF (KFV, HCB, Strömstad) 2 år. Projektet vänder sig till nyanlända samt tillväxtföretag som avser att jobba med export. Två startomgångar med 60 elever i varje start. Tre noder: KFV, Uddevalla och Strömstad med 20 elever i varje nod. 5 månader utvecklingsinsatser och 7 månader på företag. Näringslivsenheter, AF och AME/AMA är viktiga samverkanspartners.

Kompetensmäklare Fyrbodal

RUN (KFV, HCB, Tanum, Bengtsfors, Dals-Ed). Pilotprojekt som handlar om att skapa metoder och arbetssätt kring kompetensmäkling.

Leonardo Da Vinci 2013-2015
Europa. Projekt som möjliggör praktik utomlands för elever på yrkesutbildningar samt utbyten för personal. 12 elever – 2 vård Norge 4 v, 1 vind Spanien 3 v, 2 vind Malta, 3 film Danmark 4 v 10 personal – 1 film Danmark, 3 vård Belgien, 4 vård Norge

Skankomp 2010-2013