Vuxenutbildningen

Internationalisering

Vi ger dig möjlighet att bli så mycket du kan i ett globalt samhälle genom olika internationella samarbeten!

Under många år har det pågått ett internationaliseringsarbete på Vuxenutbildningen, allt från vänortssamarbete, utbytesprojekt, LIA utomlands till fortbildning av personal som gått kurser och jobbskuggat kollegor från andra länder. Vuxenutbildningen har genom sina internationella samarbeten byggt upp ett brett nationellt och internationellt kontaktnät.

Läs mer om Vuxenutbildningens projekt här:

Pågående projekt på Vuxenutbildningen

Avslutade projekt på Vuxenutbildningen