Vuxenutbildningen

Projekt | Exportfrämjande integration

Exportfrämjande integration är ett projekt som medfinansieras av EU och den europeiska socialfonden

Exportfrämjande integration är ett projekt för att finna nya medarbetare till den framtida yrkesrollen ”Exportfrämjare”. En roll för att tillmötesgå företagens skiftande behov som innebär många olika typer av kompetens för att bl.a. arbeta med:

  • Marknadsanalyser, konkurrentanalyser, framtagning av marknadsföringsmaterial/hemsidor, partnersökning, säljsupport.
  • Logistik – tull – transportlösningar, mässplanering – genomförande.
  •  Installation, igångkörning och underhåll av olika system, maskiner etc.
  • Skapa business-centers på nya marknader, arrangera riktade minimässor – affärsresor – företagsbesök, tolkhjälp.
  •  Resurs för inköp vid förhandlingar, leverantörskontakter m.m.

Många svenska företag söker nya exportmarknader för att expandera och letar efter relevant kunskap och kompetens för att nå dessa marknader. Vi tror att denna kunskap kan finnas bland de nyanlända personerna som nu kommer till Sverige som flyktingar eller invandrare.

Genom rätt matchning av denna kompetens och hjälp med kontakt till intresserade företag tror vi på en snabbare integration av dessa personer i det Svenska samhället, snittet (7 år).

Programmet består av en mix av teori (5 mån)och praktik (7 mån). Målsättning män/kvinnor (60/40%).

Projektet är en samverkan mellan flera aktörer: Vuxenutbildning, näringslivsenheter, arbetsförmedling, kommuner i Fyrbodal (Göteborg, Uddevalla och Vänersborg kommer att vara utbildningsorter) med upptagningsområde i kringliggande kranskommuner.

Deltagare till målgruppen är: nyanlända personer(20-65 år) som varit max 2 år i Sverige när programmet startade 5 december 2016 (kursstart 2) och som uppbär etableringsersättning. Eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet, språk engelska/Svenska (utvecklar parallellt genom SFI) erfarenhet- kunskap om olika affärskulturer. Affärserfarenhet/intresse, personliga kontakter/affärskontakter eller motsvarande kunskaper/erfarenheter som förvärvats på annat sätt. En viktig del är individens engagemang och vilja och att han/hon ser goda framtida möjligheter genom att delta i utvecklingsprogrammet.