Vuxenutbildningen / Grundläggande utbildning

SFI – Utbildning i svenska för invandrare

Svenskundervisning för invandrare (SFI) där alla invandrare får grunderna i svenska språket.

Behöver du lära dig svenska?

Då är du välkommen till SFI – utbildning i svenska för invandrare. Här får du grundläggande kunskaper i svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Intagning till SFI sker under hela läsåret. Undervisningen anpassas efter din förmåga och dina framsteg.

Får jag betyg?

Du kan få betyg efter kurs A, B, C och D. Om du inte uppnår ett godkänt betyg kan du begära ut ett intyg som anger vad du kan i förhållande till kursens mål. Du kan också begära att få ut ett intyg på dina kunskaper efter kursens slut.

Hur anmäler jag mig till studier?

Du kan komma till oss och fylla i en ansökan. Du kan också ta ut en anmälningsblankett från hemsidan, och skicka den till oss. Vi tar sedan kontakt med dig och bjuder in dig på ett kartläggningssamtal för att göra upp en individuell studieplan. När vi har en lämplig plats till dig tar vi kontakt och du kan starta dina studier. Det är kontinuerligt intag, men det kan ta upp till 3 månader. Kontakta skolassistenterna.

Hur lång är utbildningen?

Sfi-utbildningens längd varierar. Det beror på den studerandes utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg. För nybörjare kan kurstiden variera från ett halvt år till två år. Kurserna ligger på för- och eftermiddagar samt kvällar, 4-5 dagar med 15 timmar undervisning per vecka.

Vad är målet med utbildningen?

Du ska få sådana kunskaper i det svenska språket, om den svenska kulturen och om svenskt samhällsliv så att du kan klara vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning.

Vad kostar det?

Studierna är kostnadsfria. Det utgår ingen form av studiestöd när man läser SFI. Studerande som inte har inkomster så att det räcker till sitt uppehälle har i vissa fall rätt till ekonomiskt stöd från kommunen.

Vem får gå på SFI?

För att få studera på SFI ska du vara folkbokförd i kommunen och ha uppehålls- och arbetstillstånd, fullständigt personnummer med 10 siffror. Du ska vara minst 16 år.

 

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Du kan även kontakta oss genom att skicka ett brev:

Vuxenutbildningen Kunskapsförbundet, Box 317, 462 24 Vänersborg

Studievägar inom SFI

  • Studieväg 1: Kurs A, B, C, D
  • Studieväg 2: Kurs B, C, D
  • Studieväg 3: Kurs C, D