Vuxenutbildningen

Vad är målet med utbildningen?

Du ska få sådana kunskaper i det svenska språket, om den svenska kulturen och om svenskt samhällsliv så att du kan klara vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning.