Vuxenutbildningen

Studier i annan kommun

Så här gör du om du vill söka utbildning på grundläggande nivå eller gymnasial nivå i en annan kommun än den som du är folkbokförd i.

Du som är intresserad av att söka utbildning på grundläggande nivå eller gymnasial nivå i någon annan kommun än den du är folkbokförd i lämnar/skickar din ansökan till vuxenutbildningen i den hemkommunen som du är folkbokförd i. Ansökan finner du hos utbildningsanordnaren.

Du som inte är folkbokförd i Trollhättan eller Vänersborg ska skicka in din ansökan till din hemkommun.
Din ansökan finns bifogad i det svars-mail du får när du gjort din webbansökan. Du ska också bifoga dina betyg och ett personligt brev där du förklarar varför du söker utbildningen.

Du har rätt att läsa på grundläggande nivå i annan kommun om du uppfyller villkor för detta. Du har inte rätt att läsa på gymnasial nivå i annan kommun, men kan i vissa fall ändå få detta beviljat av din hemkommun.

Rektor fattar beslut och du får beslutet hemskickat

Utbildningar inom Yrkeshögskolan (YH) har du rätt att studera på oavsett vilken kommun du bor i.