Vuxenutbildningen

Hur lång är utbildningen?

Sfi-utbildningens längd varierar. Det beror på den studerandes utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg. För nybörjare kan kurstiden variera från ett halvt år till två år. Kurserna ligger på för- och eftermiddagar samt kvällar, 4-5 dagar med 15 timmar undervisning per vecka.