Vuxenutbildningen

VI-projektet

VI-projektet riktar sig till elever i åldrarna 19-24 år med ett stort fokus på en miljö som främjar elevens behov, förutsättningar för hälsa och välmående.

Vi-projektet, som medfinansieras av ESF, har som mål att på olika sätt förbättra förutsättningarna för unga vuxna som varken arbetar eller studerar (uvas). Projektet pågår år 2020-2022 och ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen.

Antalet uvas ökar i Västra Götaland. Förkortningen uvas står för unga som varken arbetar eller studerar. Att stå utanför samhällets traditionella sysselsättningar kan vara väldigt påfrestande för individen. Samhället å sin sida går miste om de kunskaper och de personliga resurser som ungdomarna besitter.

Vi-projektet arbetar med de faktorer som sätter käppar i hjulet för att uvas potential ska kunna komma till sin fulla rätt. Vi vill förbättra förutsättningarna för att unga vuxna utan sysselsättning ska kunna närma sig arbetsmarknaden, få bättre hälsa samt känna makt över sin framtid.

VI-projektet på Vuxenutbildningen

VI-projektet på Vuxenutbildningen innehåller tre delar. Läs mer om varje del nedan: