Pågående

Vuxenutbildningen / Utbildning

Yrkespaket | Studie- och yrkesspåret

Studie- och yrkesspåret ingår i VI-projektet på Vuxenutbildningen som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Hösten 2020 | Studie- och yrkesspåret

  • Insats för deltagare kopplade till nya gymnasielagen

Studie- och yrkesspåret ingår som en del i VI-projektet på Vuxenutbildningen med målet att på olika sätt förbättra förutsättningarna för unga vuxna som varken arbetar eller studerar (uvas).

Målgruppen är unga utan rätt att arbeta och som i brist på resurser har blivit utan studieplats, trots att de har rätt till det. Eleverna studerar heltid och har tät kontakt med sina lärare. Lärarna arbetar i arbetslag som regelbundet träffas och utvärderar undervisningen och elevernas utveckling och mående.

Fokus ligger på svenska, samhällskunskap och arbetsliv där eleverna förbereds för fortsatta studier i yrkespaket som snabbt ska leda till ett yrke.

Våren 2021 | Yrkespaket Studie- och yrkesspåret (sys)

Januari 2021 övergår insatsen från att vara en yrkesförberedande del till direkta studier i ett yrkespaket som snabbt skall leda till ett yrke och ökad möjlighet att hitta arbete. I paketen som startar i januari 2021och avslutas januari 2022 ingår i stort sett samma deltagare som under hösten. Deltagarna är 25 till antalet i januari 2021.

Ur ett deltagarperspektiv har höstens fokus på svenska, samhällskunskap och arbetsliv under våren 2021 övergått till direkt utbildning i och fokus på ett yrke. Eleverna har under hela utbildningen nära kontakt med sina lärare och täta avstämningar med en mentor.

Två Yrkespaket

Insatsen består av två yrkespaket på Vuxenutbildningen. Dessa är riktade mot:

  • Lokalvård
  • Lager och handel

Paketen är uppbyggda runt yrkeskurserna Logistik 1+2 och Plocklagerhantering, samt Städservice med stöttande kurser i svenska, yrkessvenska samt kursen Service och bemötande för att deltagarna ska få bästa möjliga förutsättningar att klara utbildningen.