Vuxenutbildningen

Projekt | Pendlerbroen

Pendlerbroen är ett Interreg projekt mellan partners i Sverige och Danmark

Bild projektet Pendlerbroen

 

pendlerbroen_loggor_nyProjektet handlar om att identifiera behovet av smala kompetenser som efterfrågas på små och medelstora företag. Öka bro­pendling i form av distansteknik samt öka samverkan mellan utbildningsaktörer.

Projektet syftar till att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet med stöd av digital tek­nik samt att utveckla tankar och stöd för digitalt pendlande i samverkan med personlig rörlighet.

För att klara det framtida behovet av kvalificerad arbetskraft krävs en flexibel arbetsmarknad och flexibel utbildning. Projektet har därför ett gräns­överskridande fokus på behovet av en arbetskraft som är utrustad för att arbeta över gränserna på hel- eller deltid.

  • Projektarbeten för studenter
  • Rörlighet för mikrokompetenser
  • Matchning

Kunskapsförbundet Västs roll i projekt Pendle­broen är att kartlägga utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Tillsammans med andra partners utveckla det befintliga utbudet av utbildningar samt få ett bre­dare utbyte av kompetenser inom de deltagande regionerna. Kartläggningen innebär även att vi får information kring smala kompetenser som efterfrågas.

Deltagande partner i Pendlerbroen

UCN University College NordJylland, Högskolan Väst, Bussines Aalborg, Kunskapsförbundet Väst, Sotenäs Kommun