Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Validering | Vård och omsorg

Validering på Vuxenutbildningen inom vård och omsorg.

Är validering något för dig?

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de utvecklat på olika sätt i utbildning, på arbetsplats eller i hem- och föreningsliv. Validering är en möjlighet att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd.

Validering: Vård och omsorg

En utbildning för dig som jobbat i minst 1 år eller 1800 timmar inom vård och omsorg samt har en anställning idag men som saknar den formella utbildningen eller betyg som styrker ditt kunnande. Syftet med utbildningen är att synliggöra och förstärka kompetensen genom att kombinera arbete med med flexibla studier.

Så här går valideringen till

Inför utbildningen kommer du att genomföra en kartläggning och en självskattning för att visa på de kunskaper du har inom området. Under utbildningens inledande del genomförs därefter intervjuer för att komma fram till vilka kunskaper som kan synliggöras men även vilka återstående delar som behöver kompletteras genom studier och som i huvudsak bedrivs via distans- och fjärrundervisning. I utbildningen kommer även obligatoriska närträffar på plats i skolan att ingå.

Hur lång tid tar validering

• Studieperiod 1: 2022-01-17 – 2022-06-03
• Studieperiod 2: 2022-08-22 – 2023-01-06
Du läser två till tre perioder, motsvarande cirka 1-1,5 år. Utbildningen genomförs med antal poäng som motsvarar heltidsstudier. Studietiden kan variera beroende på hur mycket kunskap och erfarenhet du har med dig in i utbildningen och som kan valideras.

Detta krävs för att bli antagen

 • För att vara aktuell för validering måste du vid ansökan, men även under utbildningstiden arbeta inom vård och omsorg.
 • Betyg: minst godkänt/E i svenska eller svenska som andraspråk samt samhällskunskap från grundskola eller motsvarande.
 • Arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg: Ska styrka din erfarenhet inom vård och omsorg. Du ska ha arbetat i minst 1 år (1800 timmar) på heltid inom vård och omsorg.

Så här ansöker du:

 • Använd webbansökan/Komvux på Vuxenutbildningens hemsida för att ansöka. Du hittar den här.

Betyg och intyg från arbetsgivare bifogas med ansökan senast 2 december.

Ansökan kräver BankID

Studieperioder för utbildning med start januari 2022

 • Studieperiod 1: 2022-01-17 – 2022-06-03
 • Studieperiod 2: 2022-08-22 – 2023-01-06

Kurser för utbildning med start januari 2022

 • Anatomi och fysiologi 1 50p
 • Omvårdnad 1 100p
 • Social omsorg 1 100p
 • Psykologi 50p
 • Psykiatri 1 100p
 • Svenska/svenska som andraspråk 1 100p
 • Orienteringskurs 50p
 • Gerantologi och geriatrik 100p
 • Hälso- och sjukvård 1 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p
 • Anatomi och fysiologi 2 50p
 • Social omsorg 100p
 • Samhällskunskap 1a1 50p
 • Omvårdnad 2 100p
 • Hälso och sjukvård 2 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100p
 • Psykiatri 2 100p
 • Vård & omsorg spec./Komvuxarbete 100p

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se