Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Validering | Restaurang

Validering på Vuxenutbildningen inom restaurang med inriktning kock/servitör.

Är validering något för dig?

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de utvecklat på olika sätt i utbildning, på arbetsplats eller i hem- och föreningsliv. Validering är en möjlighet att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd.

Validering restaurang: Kock/servitör

En utbildning för dig som jobbat i minst sex månader inom restaurang och storkök och idag har en anställning men som saknar den formella utbildningen eller betyg som styrker ditt kunnande. Syftet med utbildningen är att synliggöra och förstärka kompetensen genom att kombinera arbete med studier.

 • För att vara aktuell för den här utbildningen måste du vid ansökan men även under utbildningstiden arbeta inom restaurang och storkök och kunna styrka det med intyg från arbetsgivaren som även ska bifogas med ansökan.

Fördelar med validering

 • Förkortad utbildningstid
 • Ökad anställningsbarhet
 • Få betyg på din kunskaper/erfarenheter
 • Ekonomisk fördelaktigt
 • Stärka dig i din yrkesroll
 • Ökad motivation för studier
 • Möjlighet att synliggöra kunskaper som du besitter
 • Praktiska moment varvas med teori under utbildningen.
 • Du får också lära dig att planera, bereda och laga mat med god kvalitet samt ge god service åt gästerna.

Hur lång tid tar validering?

Du kommer att studera under två studieperioder, motsvarande 1 år. Utbildningen genomförs på heltid i Trollhättan med lektioner i klass. Studietiden kan bli kortare beroende på hur mycket kunskap och erfarenhet du har med dig in i utbildningen och som kan valideras.

Så här ansöker du:

Använd webbansökan/Komvux på Vuxenutbildningens hemsida för att ansöka. Du hittar den här.


Mer information om utbildningen

Två studieperioder. Studietiden kan bli kortare beroende på hur mycket kunskap och erfarenhet du har med dig in i utbildningen och som kan valideras.

 • En utbildning för dig som jobbat i minst sex månader inom restaurang och storkök och har idag en anställning men saknar den formella utbildningen eller betyg som styrker ditt kunnande. Syftet med utbildningen är att synliggöra och förstärka kompetensen genom att kombinera arbete med studier.
 • För att vara aktuell för den här utbildningen måste du vid ansökan men även under utbildningstiden arbeta inom restaurang och storkök och kunna styrka det med intyg från arbetsgivaren som även ska bifogas med ansökan.

Detta krävs för att bli antagen:

 • Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska eller svenska som andra­språk.
 • För att vara aktuell för validering inom restaurang måste du vid ansökan men även under utbildningstiden arbeta inom restaurang och storkök
 • Du måste kunna styrka arbete, i minst sex månader, inom restaurang med intyg från arbetsgivaren – bifogas med ansökan.