Vuxenutbildningen

Grundläggande kurser | Rekommenderade förkunskaper

Kurser på grundläggande nivå

När du ansöker till kurser hos oss så tittar vi på tidigare betyg för att se om du har förutsättningar att studera den/de kursen/kurserna som du sökt till.

Om du inte har läst hos oss på Komvux tidigare så behöver du bifoga tidigare betyg i din ansökan.

Om du inte har betyg från tidigare studier kommer vi att kalla dig till nivåtest för att veta vilken kurs och nivå du kan börja på.

Kursutbud Komvux

Om du vill söka kurser inom Komvux på Vuxenutbildningen hittar du mer information om kursutbud och ansökningsperioder här.

Kurslitteratur för kurser på grundläggande nivå

Du som läser på grundläggande nivå behöver inte köpa någon kurslitteratur. De böcker som behövs får du låna av din lärare.

Engelska på grundläggande nivå

 • Ämnet Engelska på grundläggande nivå är uppdelat på 4 delkurser.
 • Betyg sätts efter varje delkurs.
 • Godkänt betyg (E) i delkurs 4 motsvarar årskurs 9 i svensk grundskola

Engelska delkurs 1


Engelska delkurs 2


Engelska delkurs 3


Engelska delkurs 4

Samhällskunskap på grundläggande nivå

 • Samhällskunskap på grundläggande nivå utgörs av endast en kurs.
 • Godkänt betyg (E) i kursen motsvarar årskurs 9 i svensk grundskola.
 • Undervisningen i kursen samhällskunskap syftar till att eleven ska utveckla sina kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra utifrån sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska perspektiv.

Samhällskunskap grund

Matematik på grundläggande nivå

 • Ämnet Matematik på grundläggande nivå är uppdelat på 4 delkurser.
 • Betyg sätts efter varje delkurs.
 • Godkänt betyg (E) i delkurs 4 motsvarar årskurs 9 i svensk grundskola.

Matematik delkurs 1


Matematik delkurs 2


Matematik delkurs 3


Matematik delkurs 4

Svenska på grundläggande nivå

 • Ämnet Svenska på grundläggande nivå är uppdelat på 4 delkurser.
 • Betyg sätts efter varje delkurs.
 • Godkänt betyg (E) i delkurs 4 motsvarar årskurs 9 i svensk grundskola
 • För att du ska bli antagen till rätt delkurs kan du efter ansökan bli kallad till nivåtest för att se vilken delkurs du kan börja på.

Svenska delkurs 1


Svenska delkurs 2


Svenska delkurs 3


Svenska delkurs 4

Orienteringskurser på grundläggande nivå

 • Orienteringskurser avslutas med att du får ett intyg på avslutad kurs istället för betyg.
 • Poängen för kursen räknas som studiepoäng hos CSN.

Orienteringskurser stöd i olika ämnen

 • Om du ansöker till någon kurs inom ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk eller engelska på grundläggande nivå så kan du även få möjlighet att läsa en orienteringskurs. En sådan orienteringskurs ger dig möjlighet att få extra stöd i ämnet.

Orienteringskurs digital studieteknik på grundläggande nivå

 • För dig som vill få mer kunskaper i digitala verktyg finns det möjlighet att ansöka till en orienteringskurs inom digital studieteknik.

 

Rekommenderade förkunskaper: Godkänt betyg i SFI C eller motsvarande.