Vuxenutbildningen / Grundläggande utbildning

Yrkesintroduktion | Vård och omsorg

Våra introduktionskurser ska introducera, underlätta och förbereda dig inför studier mot ett yrke på gymnasial nivå.

Innehåll

Är du nyfiken på hur det är att arbeta med människor inom vård och omsorg och hur du utbildar dig till undersköterska? Då är vår introduktionskurs inom vård och omsorg något för dig. I denna introduktionskurs får du veta mer om hur det är att jobba inom vård och omsorg. Du kommer att få möjlighet att besöka utbildningen samt träffa elever och lärare. Du kommer efter introduktions­kursen att veta mer om vilken utbildning som krävs för att börja arbeta som undersköterska.

Arbetsmarknad och yrken

Du kommer inte kunna börja arbeta direkt efter denna kurs. Däremot kommer du att veta mer om yrket och dess yrkesroller. Meningen är att du ska få en förståelse och kunskap som hjälper, förbereder och underlättar för dig att studera vidare och att därefter få ett arbete inom vård och omsorg.

Omfattning

Dag och tid kommer att uppdateras | Vänerparken 5, Vänersborg

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Du kan söka till utbildningen om du studerar på:

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå delkurs 1, 2, 3 och 4

eller som lägst har betyg i: SFI D

eller som högst har betyg i: Svenska som andraspråk delkurs 3

Studieperiod för utbildning med start september 2023

  • Studieperiod: 2023-09-18 – 2023-11-15
  • Gymnasial orienteringskurs

Kursen är kostnadsfri men eleven kan själv behöva stå för resor till och från studiebesök eller liknande.