Vuxenutbildningen / Grundläggande utbildning

Yrkesintroduktion | Service

Våra introduktionskurser ska introducera, underlätta och förbereda dig inför studier mot ett yrke på gymnasial nivå.

Innehåll

Är du nyfiken på hur det är att arbeta inom olika serviceyrken och vilka kunska­per som krävs? Då är vår introduktionskurs inom service något för dig. Jobb inom service är perfekt för dig som gillar att jobba med människor. I kursen får du veta mer om hur det är att arbeta med service i olika yrken som handel, turism, res­taurang och hotell. Du kommer att få möjlighet att besöka olika arbetsplatser och träffa personer som arbetar i branschen. Du kommer efter kursen ha större insyn i service­branschen och vilka yrken som skulle kunna passa dig.

Arbetsmarknad och yrken

Du kommer inte kunna börja arbeta direkt efter denna kurs. Däremot kommer du att veta mer om yrket och dess yrkesroller. Meningen är att du ska få en förståelse och kunskap som hjälper, förbereder och underlättar för dig att studera vidare och att därefter få ett arbete inom serviceområdet.

Omfattning

Dag och tid kommer att uppdateras | Vänerparken 5, Vänersborg

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Du kan söka till utbildningen om du studerar på:

  • SFI C
  • SFI D
  • Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Studieperiod för utbildning med start 2023

  • Studieperiod: 2023-01-23 – 2023-04-21

Studieperiod för utbildning med start september 2022

  • Studieperiod 1: 2022-09-19 – 2022-12-23
  • Gymnasial orienteringskurs

Kursen är kostnadsfri men eleven kan själv behöva stå för resor till och från studiebesök eller liknande