Vuxenutbildningen

Kurator

Kontakta kurator för ett samtal om din studiesituation eller om det är något annat som påverkar dina studier.

På Vuxenutbildningen finns en kurator som är till för dig som vill prata med någon. Du kan få hjälp, stöd och råd med olika problem som du kan möta i skolan, hemma eller på din fritid. En kurator har tystnadsplikt vilket betyder att allt du berättar stannar mellan dig och kuratorn, om ni inte kommer överens om något annat. Kuratorn kan också hjälpa till med att förmedla kontakt med andra som kan hjälpa dig.

Vuxenutbildningen har en likabehandlingsplan. I den kan du läsa hur vi arbetar för att din studiemiljö skall vara fri från mobbning, rasism, kränkande behandling, våld och annan kriminalitet. Du är välkommen att kontakta kurator om du har frågor eller funderingar om denna.

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina studier kan du tillsammans med kurator göra upp en handlingsplan för att öka dina möjligheter till ett bra resultat med dina studier.

Samtal kan ske på plats eller via telefon