Vuxenutbildningen

Vad är en prövning och vem får göra prövning inom vuxenutbildningen?

Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan gör prov på hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. Du får göra prövning inom vuxenutbildningen från hösten det år du fyller 20 år eller om du har slutfört en gymnasieutbildning. Du som är under 20 år och saknar slutförd gymnasieutbildning hänvisas till gymnasieskolan.

Läs mer om prövning