Vuxenutbildningen / Övriga verksamheter

Uppdragsutbildning

Vuxenutbildningen kan hjälpa näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer med att på uppdrag anordna olika former av utbildningsinsatser, skräddarsydda just för ert behov.

Den snabba utvecklingen i samhället gör att det kontinuerligt ställs nya krav på kompetens och utbildning. Det är därför även en viktig uppgift att tillgodose det behov av kompetensutveckling som finns inom näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer.

Kompetens behöver ständigt utvecklas, både för konkurrenskraft och för de anställdas trivsel. Därför anordnar vi på uppdrag olika former av utbildningsinsatser, skräddarsydda just för ert behov. Vi arrangerar allt från enstaka föreläsningar och kompetensutvecklingsdagar till längre fortbildningar och vidareutbildningar. Vi samverkar med andra utbildningsanordnare och högskolan i ett stort nätverk för att så kostnadseffektivt som möjligt kunna tillgodose ert utbildningsbehov.

Vi vet att tid är pengar och kan därför förlägga utbildningen flexibelt i tid och rum. Vi har egna funktionella och utrustade lokaler, men vi är inte främmande för distanslösningar och kan lika gärna komma till ert företag för utbildningsinsatser.

Samtliga kurser som ges i form av uppdragsutbildning genomgår samma kvalitetsgranskning som vuxenutbildningens övriga kurser och utbildningar. Alla uppdragskurser avslutas med en skriftlig kursevaluering som kan utformas utifrån uppdragsgivarens önskemål.