Kunskapsförbundet Väst

Välkommen som VFU-student i Kunskapsförbundets skolor!

För dig som är intresserad av VFU hos Kunskapsförbundet finns den information som du kan behöva nedan.

Kunskapsförbundet ska vara en drömfabrik där alla växer och känner framtidslust! Det är så vi vill att du som gör din verksamhetsförlagda lärarutbildning (VFU) hos oss också ska känna. Vår förhoppning är att du ska uppleva ett varmt mottagande, goda möjlighet att utvecklas till en professionell lärare och så småningom, när du är färdigutbildad vilja fortsätta arbeta tillsammans med oss i drömfabriken. Välkommen till oss!

Kunskapsförbundets skolor tar huvudsakligen emot studenter som läser sin lärarutbildning vid Högskolan Väst, Karlstad universitet eller Göteborgs universitet och som tilldelats Kunskapsförbundet som VFU-område. Är du intresserad av att göra din VFU hos oss meddelar du din lärarutbildning detta så kontaktar de oss när det blir dags.


För dig som redan är VFU-student på någon av Kunskapsförbundets skolor hittar du kontaktuppgifter här:

Kunskapsförbundet
Marica Carlsson Bryngelsson, vfu-samordnare, Kunskapsförbundet
0521-72 20 49, marica.carlsson.bryngelsson@kunskapsforbundet.se

VFU-ansvariga i verksamheterna:

Fabian Dahlström, biträdande rektor, Magnus Åbergsgymnasiet
0520-52 57 08, fabian.dahlström@kunskapsforbundet.se

Ann-Sofie Eriksson, biträdande rektor, Nils Ericsonsgymnasiet
0521-72 18 12, ann-sofie.eriksson@kunskapsforbundet.se

Kajsa Reimer, biträdande rektor, Birger Sjöberggymnasiet
0521-72 18 64, kajsa.reimer@kunskapsforbundet.se

Carolina Heltorp, lärare, Vuxenutbildningen
carolina.heltorp@kunskapsforbundet.se

Lisa Thörn, utvecklingschef, Kunskapsförbundet
0521-72 27 47, lisa.thorn@kunskapsforbundet.se

Högskolan Väst
Hanna Timring
0520-22 37 96, vfu-larare@hv.se

Högskolans Väst VFU-sida:
https://www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/ail-for-dig-som-ar-student/vfu2/vfu-for-lararutbildning/

Karlstad universitet
Carin Sjöö, VFU-handläggare
054-700 14 13, carin.sjoo@kau.se

Karlstad universitets VFU-sida:
https://www.kau.se/vfu

Göteborgs universitet,
Kristina Lindahl, VFU-ansvarig
031-786 58 60, kristina.lindahl@gu.se

Göteborgs universitet VFU-sida:
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/vfu