Kunskapsförbundet Väst

Tillgänglighetsredogörelse för Kunskapsförbundet.se

Här kan du anmäla brister i tillgängligheten på vår webbplats.

Den här sidan beskriver hur Kunskapsförbundet Väst uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från Kunskapsförbundet som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du använda formuläret längst ner på sidan för att kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till kansli@kunskapsforbundet.se
Ringa 0521-72 20 65

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret längst ner på sidan för att meddela oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock en del delar som brister i tillgänglighet. För att åtgärda bristerna följer vi den handlingsplan som Funka har tagit fram åt oss.

Prioriterade åtgärder
– Säkerställ att alla interaktiva objekt kan nås med tangentbord och att de får en tydlig fokusmarkering.
– Ha beskrivande alt-texter på alla meningsbärande bilder.
– Använd HTML i första, och använd wai-aria när det tillför nytta för användare.
– Säkerställ kontraster för text, klickbara objekt och grafiska objekt.
– Se till att sökfunktionen går att nå i smal stående vy.
– Tillgänglighetssäkra dokument på er webbplats.

Hur vi har testat webbplatsen
Vi har granskat webbplatsen i september 2020 med hjälp av Funka både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. 

Innehåll som inte är tillgängligt
Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall. Kunskapsförbundet Väst åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visst innehåll som är publicerat mellan 2018-09-23 och 2020-09-23. Dessa dokument kommer inte att anpassas annat än vid begäran.

Datum då tillgänglighetsredogörelsen publicerades
Tillgänglighetsredogörelsen publicerades den 16 september 2020.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det. Tillsyn hos DIGG

Vill du påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats kan du använda formuläret nedan.

Ange din e-postadress
Om du vill skicka med en skärmbild av de problem som du upplever kan du göra det här