Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundets internationella arbete

Kunskapsförbundet tar aktivt del i internationellt arbete som ett verktyg för livslångt lärande.

Om vårt Internationaliseringsarbete
Inom Kunskapsförbundet pågår många olika projekt och mycket lärande med internationalisering som verktyg. Såväl personal som elever/studerande från våra gymnasieskolor och vuxenutbildningen har möjlighet att delta i de olika projekt som inbegriper allt ifrån exempelvis kursdeltagande, jobbskuggning, APL, deltagande i Euroscola, språkresor till FN-rollspel.