Nils Ericsonsgymnasiet

Internationalisering

Vi ger dig möjlighet att bli så mycket du kan i ett globalt samhälle genom olika internationella samarbeten

Under många år har det pågått ett internationaliseringsarbete på Nils Ericsonsgymnasiet, allt från vänortssamarbete, utbytesprojekt, APL utomlands till fortbildning av personal som gått kurser och jobbskuggat kollegor från andra länder. Skolan har genom sina internationella samarbeten byggt upp ett brett nationellt och internationellt kontaktnät.

🟢 Skolan har en Skolambassadör för EU. Varje år uppmärksammar vi EU-dagen och internationella språkdagen.

🟢 Vi har deltagit i projekt inom Erasmus+ programmen, som projektpartners och projektägare, skickat personal på jobbskuggning, kurser och elever på praktik runt om i Europa.

🟢 Varje år har intresserade yrkeselever åkt på utlandspraktik genom VG+ inom Europa och Nordplus Junior till Norge, Finland och Estland

🟢 Våra språkelever får möjlighet att utveckla sina språkkunskaper genom att delta i språkresor, som lärarna i moderna språk anordnar.

🟢 Vi är värdskola för kollegor från andra länder som vill jobbskugga hos oss och har utbytesstudenter som deltar i ordinarie undervisning. Eleverna från Industriprogrammet har deltagit i ”ViruWelder”, en internationell tävling för svetselever arrangerad av vår partnerskola i Estland.