Nils Ericsonsgymnasiet

Synpunkter och klagomål

Du som vårdnadshavare eller elev har rätt att lämna synpunkter, förslag och klagomål på verksamheten om det är något du inte tycker fungerar.

Materialet är en viktig del i Kunskapsförbundets och skolans kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete. I första hand skall du vända dig direkt till personal på skolan, t ex din lärare eller rektor. Om inte personalen på skolan kan lösa problemet, kan du lämna synpunkter via e-post länken till vårt Kansli. Du hittar den längst ner på denna sida.

Enligt den nya skollagen måste alla huvudmän för skola ha rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Syftet med den nya skollagen är att stärka elevers rättssäkerhet. Fler beslut än tidigare kan därför överklagas. I skollagens 28 kapitel finns alla beslut som kan överklagas samlade.

Läs skollagen kapitel 28.

Så fungerar synpunkts- och klagomålshanteringen

Via länken nedan anmäler du synpunkter eller klagomål. Meddelandet registreras och skickas vidare till den verksamhet som berörs. Dina synpunkter kommer sedan att utredas av handläggare

Offentlighetsprincipen

Tänk på att allt om skrivs till kommunen är allmän handling och att nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan din handling eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse. Det räcker alltså inte med att du begär att skrivelsen inte skall vara offentlig.

Vi uppmanar alla som lämnar synpunkter eller klagomål att ange kontaktuppgifter. Det ger oss möjlighet att återkoppla till dig i ärendet. Du kan välja att vara anonym genom att inte fylla i några kontaktuppgifter.