Nils Ericsonsgymnasiet / Yrkesprogram

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du arbeta med människor är Vård- och omsorgsprogrammet rätt väg att gå! För att du ska bli så bra du kan arbetar vi med att ge dig den bästa kunskapen om människors hälsa, sjukdom och funktionsnedsättning.

På vård- och omsorgsprogrammet lär du dig att förstå människan som en helhet, hur hon kan fungera fysiskt, psykiskt och socialt samt hur olika livsvillkor, kulturer och religioner påverkar henne. Här väntar tre aktiva år. Du får lära dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, psykologi och att förstå hur människan fungerar och vad som påverkar vår hälsa. Du tränas i att samarbeta, möta människor, att se och möta behov och att ge god vård och omsorg. Utbildning av räddningstjänsten, hjärt- och lungräddning, gästföreläsningar, studiebesök och studieresor är andra moment under studierna.

Du får din utbildning både i skolan och ute på olika arbetsplatser. Under dina 3 år får du minst 15 veckors sammanhängande arbetsplatsförlagt lärande (APL). Om du klarar kurserna under utbildningen har du garanterat sommarjobb. Programmet har en stark koppling till yrkeslivet och en stor del av utbildningen sker ute i arbetslivet. Du får minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelat över de tre åren. Då får du under handledning utveckla dina nya kunskaper och knyta viktiga kontakter. Viss del av utbildningen får du hos räddningstjänst, polis och ambulans. Under din studietid får du möta många olika föreläsare, göra studiebesök och studieresor.

Möt elever på Vård- och omsorgsprogrammet:

Vård och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (eller VO-College som det ibland förkortas) är ett samarbete mellan skolan där du går din utbildning, arbetsgivaren som anställer dig när du är klar och fackförbundet som stöttar dig i frågor som gäller din arbetsplats och din anställning.

När du går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får du den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Här har alla chansen att tycka till och på så sätt formas utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig attraktiv!

För att få grundläggande högskolebehörighet krävs att du läser kurserna:

Engelska 6 100 p
Svenska 3 100 p

Direkt efter gymnasiet börjar många arbeta som undersköterska, habiliteringsassistent, skötare eller personlig assistent.

Efter vidare högskolestudier läser många till sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom, socialpedagog, fysioterapeut, dietist, polis eller olika yrken inom räddningstjänst.