Nils Ericsonsgymnasiet

Handlingsplaner

Våra handlingsplaner lägger en grund för en inkluderande och säker skolmiljö.

Nils Ericsonsgymnasiet arbetar med handlingsplaner kring diskriminering och kränkande behandling, hot och våld, drogförebyggande, elevhälsa och trivsel.

Har du frågor kring vårt arbete med handlingsplaner eller är intresserad av att ta del av dessa? Välkommen att kontakta oss – vi hjälper gärna till! 👍