Nils Ericsonsgymnasiet / Yrkesprogram

VVS- och fastighetsprogrammet

Har du intresse för teknik och vill arbeta praktiskt med montering och underhåll? Då kan VVS- och fastighetsprogrammet vara något för dig!

Elever från ett VVS-college är attraktiva för företag som erbjuder praktikplatser och anställning efter utbildningen.

Vårt samhälle är beroende av energi, vatten, ventilation, kyla och värme. Som VVS-montör ser du till att dessa system fungerar effektivt. VVS- och fastighetsprogrammet på Nils Ericsonsgymnasiet erbjuder inriktningen VVS. Du får då grundläggande yrkesutbildning för att arbeta inom energibranschen i framtiden.
På programmet får du lära dig om installation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du lär dig hantverk som att svetsa, löda, felsöka och reparera. Dessutom lär du dig att förvalta och underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system. Miljöhänsyn, kretsloppstänkande och teknikens betydelse för utveckling av ett hållbart samhälle är viktiga frågor under hela utbildningen.

Det finns även möjlighet att läsa till ämnen för allmän högskolebehörighet.

Möt en elev från programmet:

Efter avslutad utbildning på VVS- och fastighetsprogrammet blir du behörig till yrkeshögskolan. Yrkeshögskoleutbildningarna kan leda till en yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två år). Där finns många exempel på utbildningar där du kombinerar teori och praktik.

Utbildningen varvar teori och praktik. Du får träna dig i att ta ansvar, arbeta självständigt och även lära dig hur du driver ett eget företag. Under skoltiden gör du ca 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Här kan du verkligen känna på det yrke som du utbildar dig till. Dessutom knyter du nära kontakter med företag inom branschen, vilket ger dig goda möjligheter till sommarjobb mellan årskurserna och ett försprång när du ska ut i yrkeslivet. Visste du att vi dessutom har blivit utsedda till “VVS-college” av VVS-branschens Yrkesnämnd?

För att få grundläggande högskolebehörighet krävs att du läser kurserna:

– svenska 2 alt. svenska som andraspråk 2
– svenska 3 alt. svenska som andraspråk 3
– engelska 6

Två av kurserna kan du läsa inom ramen av individuellt val, men du måste läsa minst en av kurserna som utökat program.

Många som har gått VVS- och fastighetsprogrammet kan redan efter studenten arbeta inom kyl- värmepump och VVS-sektorn. Antalet kyl- och värmepumpsanläggningar ökar i samhället i och med detta kommer det att finnas ökat behov av underhåll och installation. Det finns även möjlighet att fortsätta på YH-utbildning och högskola, om du har läst in den behörighet som krävs.

Det som är viktigt

 

Läs mer om hur branschens nämnd utsett vår utbildning till VVS-college här: https://vvsyn.se/vvs-college/vad-vi-kollar

För att veta att utbildningen håller en bra nivå tittar VVS-branschens nämnd bland annat på:

  • Innehållet i utbildningen
  • APL – Arbetsplatsförlagt lärande, praktik
  • Lärarna och klasserna
  • Lokaler
  • Verktyg och material
  • Ordning & reda i verkstaden
  • APL-prov
  • Kunskapsprov
  • Gymnasiearbete
  • Vad tycker eleverna?