Nils Ericsonsgymnasiet / Utbildning

Resursskolan

En del av Introduktionsprogrammens individuella alternativ.

Resursskolan är ett komplement till gymnasieskolans nationella program och övrig utbildning inom Introduktionsprogrammen. Vi är lärare och socialpedagoger som samverkar. Verksamheten är förlagd måndagar- fredagar klockan 09.00-14.00. Vi har en liten elevgrupp på 8-10 elever och omfattar 1-3 läsår beroende på elevens behov

Vem är resursskolan för?
Resursskolan riktar sig till ungdomar i ålder 16-20. Elever hos oss har något/eller flera av:
– Psykosociala och/eller neuropsykiatrisk problematik
– Tidigare skolmisslyckanden
– Relationsstörningar eller jag-svaghet

Vi erbjuder
Här på Resursskolan erbjuder vi en sammanhållen skoldag i egna trygga lokaler med egen entré. Vi ger eleven en individuell studieplan med strategisk anpassad studienivå. Vi tror på en trygg skoldag och undervisningen är i mindre grupp eller en-till-en.

Vi äter lunch och frukost tillsammans i vår egna matsal och eleverna har tillgång till vuxenstöd under raster och mellan lektioner. Vi gör mycket motivationsskapande aktiviteter som utflykter, tittar på film och spelar spel.

Vi använder oss av individuella pedagogiska hjälpmedel och kognitiv träning inför och vid aktiviteter. Vi delar upp undervisningen i olika temaområden, sju under ett helt läsår. Alla temaområden har inriktning ”Ung vuxen”.

Föräldrar och elever ansöker om plats genom skola, BUP eller socialtjänst.

Ansökan skickas till rektor för IM-programmen där personalen tillsammans med EHT bedömer om elevens särskilda utbildningsbehov kan tillgodoses inom  verksamheten.

Förutsättningar:

  • att eleven är positiv till verksamheten och tror på möjligheten till en egen positiv utveckling mot en självständig ung vuxen.
  • föräldrasamverkan.
  • eleven skall ha det stöd hemifrån som behövs för att ta sig till skolan