Nils Ericsonsgymnasiet

Sjukanmälan

Vid sjukanmälan behöver vårdnadshavare ringa och sjukanmäla eleven senast klockan 12:00 samma dag som frånvaron sker.

I första hand via appen

I första hand görs sjukanmälan via Skola24 (app eller webbsida).

Sjukanmäl genom att ringa

För att sjukanmäla elev, ring: 0515-869 39