Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning för vuxna på gymnasial nivå

Lärlingsutbildning syftar till att ge dig som studerar en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom yrkesområdet.

De bästa förutsättningar för en studerande som valt lärlingsutbildningen uppnås då skola och arbetsliv samverkar. På arbetsplatsen ska den studerande ha en handledare som har ansvar för lärande och yrkesmässig utveckling. Skolan säkerställer att studerande får kunskaper och färdigheter enligt utbildningens mål. Samtal om och uppföljning av lärande bör ske kontinuerligt mellan studerande, handledare och yrkeslärare.

Sökbara Lärlingsutbildningar

När det finns sökbara lärlingsutbildningar hittar du dessa här.


Du ansöker genom att använda webbansökan. Du hittar den här.

Ansökan kräver BankID.