Kunskapsförbundet Väst

Förbundsledning

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till de personer som sitter i vår förbundsledning.

Förbundsledningens sammansättning

Kunskapsförbundets förbundsledning leder och styr förbundets verksamhet och består av nio personer som alla sitter på förbundskontoret i Vänerparken i Vänersborg.