Kunskapsförbundet Väst

Vår digitala anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla.

På den här sidan visar vi kallelser, protokoll och sammanträdestider för vår direktion.

Sammanträdestider
Kunskapsförbundets direktion sammanträder under 2023 vid följande datum:

14 februari, klockan 09:00-12:30
21 mars, klockan 09:00-12:30
25 april, klockan 09:00-12:30
23 maj, klockan 09:00-12:30
20 juni, klockan 09:00-12:30

12 september, klockan 09:00-12:30
10 oktober, klockan 09:00-12:30
14 november, klockan 09:00-12:30
12 december, klockan 13:00-16:00

Senaste kallelse och direktionens protokoll
Här nedan finner du den senaste kallelsen samt protokoll från direktionens sammanträden, nya såväl som äldre. Protokollen publiceras här när de är justerade och justeringen har tillkännagivits genom anslag på Trollhättans Stads och Vänersborgs kommuns anslagstavla.