Kunskapsförbundet Väst

Vår digitala anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla.

På den här sidan visar vi kallelser, protokoll och sammanträdestider för vår direktion.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Kunskapsförbundets direktion under 2024:

  • 13 februari: 09:00-12:30
  • 19 mars: 09:00-12:30
  • 23 april: 09:00-12:30
  • 21 maj: 09:00-12:30
  • 18 juni: 09:00-12:30
  • 10 september: 09:00-12:30
  • 8 oktober: 09:00-12:30
  • 12 november: 09:00-12:30
  • 10 december: 13:00-16:00

Senaste kallelse och direktionens protokoll

Här nedan finner du den senaste kallelsen samt protokoll från direktionens sammanträden, nya såväl som äldre. Protokollen publiceras här när de är justerade och justeringen har tillkännagivits genom anslag på Trollhättans Stads och Vänersborgs kommuns anslagstavla.