Kunskapsförbundet Väst

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du jobba med människor? Utveckla ditt eget ledarskap samt leda, stötta och utveckla andra? Barn- och fritidsprogrammet passar dig som är intresserad av att lära ut och nyfiken på hur vi människor lär oss.

Detta är programmet för dig som vill arbeta pedagogiskt med människor i alla åldrar, möta dem i deras vardag, leda dem, stötta och utveckla dem. Du väljer mellan två inriktningar: fritid och hälsa eller pedagogiskt och socialt arbete. Här får du en bra grund för arbete inom förskola, skola, idrott, friskvård, fritidsverksamhet eller det sociala. Om du studerar vidare är programmet en mycket bra grund om du vill bli fritidsledare, förskollärare, lärare, fritidspedagog, socionom, socialpedagog eller polis. 

Du får utveckla din kreativitet, samarbetsförmåga och kommunikation för att kunna skapa bra förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Ledarskap är ett viktigt inslag i utbildningen, för det blir en viktig del i din framtida yrkesroll. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller – om du gör vissa tillval – studera vidare på högskolan.

Vi samarbetar nära med barnomsorgen, kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, vilket garanterar att utbildningen står med ena benet ute i arbetslivet. Utbildningen utgår ifrån olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra, som t ex att arrangera en friluftsdag. Dessutom har du minst 15 veckors utbildning på en arbetsplats, så kallat APL. Detta är ett mycket viktigt inslag i utbildningen som ger dig unika erfarenheter och viktiga kontakter när du sedan söker jobb.