Kunskapsförbundet Väst

Estetiska programmet, spetsutbildning (MUV)

Välkommen till Estetiska programmets spetsutbildning (MUV)!

På spetsutbildningen MUV samlas elever från hela landet för att utbildas inom det de brinner för allra mest – musik. Utbildningen är för dig som redan spelar ett instrument eller sång och är intresserad av kammar- och orkester/körmusik. Här får du utvecklas till en mycket skicklig instrumentalist eller vokalist. Vi erbjuder både klassisk profil och jazzprofil.

Förutom en gedigen grundläggande gymnasieutbildning som ger dig högskolebehörighet får du fördjupa dig i musiken, både som instrumentalist och på ett bredare musikaliskt plan. Genom examensmålen, kursplaner och en individuell studieplan jobbar hela kollegiet för att öka din musikaliska förmåga och förståelse. Du får färdigheter och kunskaper som ökar dina möjligheter att bli antagen till en musikhögskola i Sverige eller i utlandet.

Förutom denna musikaliska grund, har du möjlighet att läsa behörighets- och meritvärdesgivande kurser som Moderna språk, Matematik 3b, Engelska 7 och Naturkunskap 2. Vårt program fogar samman individuell undervisning, kammarmusik och orkester/kör till en helhet. Genom att kombinera instrumentalundervisning, musikhögskolornas arbetssätt och yrkeslivet skapar vi en unik utbildning. Här får du möjlighet till samarbete med yrkesorkestrar både lokalt och internationellt, därför sker en del av studietiden utanför skoltid.

Vi erbjuder bland annat:

 • 60-70 min undervisning på huvudinstrument
 • 25 min undervisning på bi-instrument
 • Gemensamma lektioner
 • Kammarmusik, kammar-, symfoni- och blåsorkester, storband med mera
 • Regelbundna repetitioner med pianist
 • Regelbundna kammarkonserter
 • Några större orkesterprojekt varje läsår, och ett stort musikalprojekt vartannat år
 • Internationella kontakter
 • Start i årskurs 1 och 2
 • Alla instrument och sång
 • Dirigering
 • Kör
 • Gehör -och musiklära

För att komma in på utbildningen måste du göra ett antagningsprov. Provet, som görs i mars, innebär att du ska spela upp två stycken av olika karaktär på ditt huvudinstrument. För mer information kring utbildningen, läs här.


Detta gör våra tidigare elever idag: