Kunskapsförbundet Väst

Estetiska programmet, spetsutbildning (MUV)

Välkommen till Estetiska programmets spetsutbildning (MUV)!

Detta riksrekryterande program är för dig som redan spelar ett instrument eller sång och är intresserad av kammar- och orkester/körmusik. Här får du utvecklas till en mycket skicklig instrumentalist eller vokalist. Vi erbjuder både klassisk profil och jazzprofil.

Förutom en gedigen grundläggande gymnasieutbildning som ger dig högskolebehörighet får du fördjupa dig i musiken, både som instrumentalist och på ett bredare musikaliskt plan. Genom examensmålen, kursplaner och en individuell studieplan jobbar hela kollegiet för att öka din musikaliska förmåga och förståelse. Du får färdigheter och kunskaper som ökar dina möjligheter att bli antagen till en musikhögskola i Sverige eller i utlandet.

Förutom denna musikaliska grund, har du möjlighet att läsa behörighets- och meritvärdesgivande kurser som Moderna språk, Matematik 3b, Engelska 7 och Naturkunskap 2. Vårt program fogar samman individuell undervisning, kammarmusik och orkester/kör till en helhet. Genom att kombinera instrumentalundervisning, musikhögskolornas arbetssätt och yrkeslivet skapar vi en unik utbildning. Här får du möjlighet till samarbete med yrkesorkestrar både lokalt och internationellt, därför sker en del av studietiden utanför skoltid.

Vi erbjuder bland annat:
60-70 min undervisning på huvudinstrument
25 min undervisning på bi-instrument
Gemensamma lektioner
Kammarmusik, kammar-, symfoni- och blåsorkester, storband med mera
Regelbundna repetitioner med pianist
Regelbundna kammarkonserter
Några större orkesterprojekt varje läsår, och ett stort musikalprojekt vartannat år
Internationella kontakter
Start i årskurs 1 och 2
Alla instrument och sång
Dirigering
Kör
Gehör -och musiklära

För att komma in på utbildningen måste du göra ett antagningsprov. Provet, som görs i mars, innebär att du ska spela upp två stycken av olika karaktär på ditt huvudinstrument. För mer information kring utbildningen, se nedan.