Kunskapsförbundet Väst

Ansökan – Inackorderingstillägg

Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieelever som är folkbokförda i Trollhättan Stad och Vänersborgs kommun.

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan kommer av Kunskapsförbundet Väst användas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. 

Svaret på ansökan skickas till den här e-postadressen.

Bifoga kopia på ditt hyreskontrakt

För dig som ansöker för första gången; vänligen bifoga en kopia på ditt hyreskontrakt.

Bifoga intyg från skolan att du påbörjat din utbildning

För dig som ansöker för årskurs 1: Vänligen bifoga en kopia på intyg från skolan som styrker att du har påbörjat din utbildning.