Kunskapsförbundet Väst

Att tänka på när jag vill studera på annan skolort

Här har vi samlat förslag på saker som du bör tänka på om du funderar på att söka en utbildning på annan skolort.

Att börja på gymnasiet är för många ungdomar något som man ser fram emot med spänd förväntan, då det under en längre tid kan ha känts som om man har ”vuxit ur” grundskolan. Ibland kan klivet mellan grundskolan och gymnasiet också kännas stort och skrämmande. Vi är alla olika.

Förhoppningen är att din gymnasietid ska bli ett positivt minne, och att du ska avsluta dina gymnasiestudier och få en gymnasieexamen. Och för att lyckas bäst vill vi att du tillsammans med dina föräldrar sätter dig ner hemma och diskuterar igenom några saker som är viktiga inför ditt gymnasieval.

• Om jag funderar på att söka en gymnasieutbildning på annan ort, vilken är den
största anledningen till detta val?

• Finns gymnasieprogrammet på min hemort?

• Behöver jag flytta till den ort där jag kommer att gå på gymnasiet?

• Om jag måste flytta till studieorten, hur ska jag bo

• Om jag blir sjuk? Kan jag ta mig hem enkelt eller kan mina föräldrar komma till mig?

• Är jag mogen att ta ansvar för mina studier fastän jag inte har föräldrarna i
närheten?

• Är jag beredd på att jag måste ta hand om matlagning/tvätt och städning själv eller
tillsammans med en kompis (om du bor ihop med en kamrat)

• Om jag kan bo kvar hemma, vad kommer det att innebära i restid?

• Hur fungerar förbindelserna mellan skolan och hemorten?

• Är jag berättigad till buss/tågkort?

• Vad kostar ett månadskort?

Inkomster kommunal skola
Studiebidrag 1250 kr
Inackorderingsbidrag Kommun 1570 kr (gäller för kalenderår 2020)

Inkomster om du går i friskola
Studiebidrag 1250 kr
Inackorderingsbidrag CSN 1190-2350 kr

Viktigt att tänka på är att det inte utgår något bidrag under sommarmånaderna
juli-augusti och för att behålla bostaden måste hyran betalas även under
sommarmånaderna.

Utgifter enligt Konsumentverkets beräkningar för ungdomar mellan 14-17 år:
Hyra 2500-3500 kr
El 300 kr
Tel 200 kr
Resor hem 1000 kr
Frukost/middag 1600 kr
Hygienartiklar 300 kr
Kläder 500 kr
Nöjen/fritidsintressen 500 kr

Summa: 7400 kr (Räknat på 3000 kr i hyra, med reservation för att hyran kan vara högre eller lägre)