Magnus Åbergsgymnasiet / Anpassad gymnasieskola

Administration, handel och varuhantering

Anpassad gymnasieskola är en fyraårig utbildning där du får en god grund till såväl fortsatta studier, som framtida yrkes- och samhällsliv.

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av arbetsuppgifter som förekommer till exempel inom affär, lager eller på kontor. Elever som väljer programmet får grundläggande yrkeskunskaper inom administration, handel och varuhantering. Under utbildningen får eleverna lära sig att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

På programmet är ett antal kurser förlagda till arbetsplats utanför skolan.

OBS! poängplanen gäller för samtliga 4 årskurser. 

Hur en vanlig vecka ser ut:
En förmiddag veckan arbetar eleverna praktiskt med lager, lokalvård och produkthantering på två arbetsplatser i närområdet. En förmiddag varje vecka driver eleverna café på Anpassad gymnasieskola och tränar på förberedelser, försäljning och service i caféverksamhet. Kärnämnen såsom svenska, engelska, matematik och estetisk verksamhet ingår i utbildningen samt idrott två gånger i veckan.

Att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Administration omfattar arbete i företag, offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn. Handel och varuhantering omfattar försäljning, logistik, marknadsföring, produktkunskap samt kundservice.

Minst 22 veckors APL ingår där eleven ska ut på en eller flera arbetsplatser för att lära sig yrket, yrkeskulturen och yrkesgemenskapen. Utsedd handledare finns på arbetsplatsen.

Under sista läsåret ska eleven genomföra ett arbete som ska visa att eleven är förberedd för yrkeslivet inom programmets område. Arbetet ska innehålla ett urval av arbetsuppgifter inom ett avgränsat yrkesområde och anpassas efter elevens förutsättningar. Arbetet kan genomföras individuellt eller i grupp och kan redovisas på flera olika sätt.