Kunskapsförbundet Väst

Sök bland offentliga handlingar

Här nedan kan du söka bland våra offentliga handlingar genom att klicka på länken längst ned.

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium och är en förteckning över ärenden och handlingar.

I Kunskapsförbundet Väst diarium finner du det mesta av de handlingar som inkommit och upprättats hos myndigheten. Som medborgare har du rätt att ta del av de handlingar som är offentliga.