Magnus Åbergsgymnasiet / Anpassad gymnasieskola

Fastighet, anläggning och byggnation

Anpassad gymnasieskola i Sverige är fyraårig utbildning där du får en god grund till såväl fortsatta studier, som framtida yrkes- och samhällsliv.

De yrkesinriktade kurserna inom detta program är inriktade mot fastighetsskötsel och fastighetsunderhåll inomhus och utomhus. Eleverna får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation.

Utbildningen förbereder eleverna för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

OBS! Poängplanen gäller för samtliga 4 årskurser. 

Hur en vanlig vecka ser ut:
Måndag: Bygg & anläggning , Kärnämne, Material & verktyg, Idrott
Tisdag: Återvinning & kretslopp, fastighetsskötsel eller Kärnämnen
Onsdag: Kärnämne, Fastighetsskötsel, Måleri, Service & bemötande
Torsdag: Bygg & anläggning, Kärnämnen, Estet
Fredag: Skötsel av utemiljö, Fastighetsskötsel, Lokalvård

Att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fastighetsskötsel vilket innefattar tillsyn och underhåll av fastigheter till exempel renovering, reparation, lokalvård, återvinning av material samt underhåll av utemiljöer. Anläggning kan till exempel vara markarbete när det gäller gröna ytor eller plattsättning. Inom byggnation förekommer byggnadsarbete i olika material och reparationer av byggnader samt måleri. Eleven skall också utveckla kunskaper att välja verktyg, använda maskiner, vårda material och planera arbetet samt lösa problem som uppstår. Vidare skall eleven utveckla sin serviceförmåga, kvalitetsmedvetenhet samt kreativitet.

Minst 22 veckors APL ingår där eleven skall ut på en eller flera arbetsplatser för att lära sig yrket, yrkeskulturen och yrkesgemenskapen. Utsedd handledare finns på arbetsplatsen.

Genomförs under sista läsåret där eleven visar sina kunskaper genom att utföra vanliga arbetsuppgifter inom yrkesområdet samt att eleven är förberedd för yrket.