Kunskapsförbundet Väst

Hotell- och turismprogrammet

Drömmer du om att arbeta med turism-, hotell- eller konferensverksamhet i framtiden? Är du intresserad av språk, resor, service och människor?

På hotell- och turismprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet lär dig bland annat service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. Du får grundläggande kunskaper inom hotell, konferens, turism och resor – en grund du behöver för att antingen arbeta direkt efter gymnasiet eller för vidare studier.

Utbildningen präglas av branschens internationella karaktär så språkkunskaper och förståelse för andra kulturer är viktiga inslag, särskilt om du vill arbeta eller studera vidare i andra länder.Under din tid här kommer du att få minst 15 veckors Arbetsplatsförlagt Lärande (APL). För dig som vågar och vill finns det möjlighet att göra sin APL utomlands. Vi deltar ofta på olika mässor och evenemang utanför skolan för att din utbildning i hög utsträckning ska vara anpassad till arbetslivet. Du får en god insyn i hur det är att arbeta i den här spännande och omväxlande branschen och skapar kontakter med framtida arbetsgivare.

Hotell- och turismbranschen lever på att gästen får ett bra bemötande och en bra upplevelse. Därför är det personliga mötet och kundservice centrala på hotell- och turismprogrammet.