Kunskapsförbundet Väst

Samhällsvetenskapsprogrammet

Världen ser annorlunda ut när du förstår hur den fungerar. Samhällsvetenskapsprogrammet handlar om samhället vi lever i, både det lokala och globala. Vill du ha koll på vad som händer och veta varför det händer? Då är programmet helt rätt för dig.

Hos oss väljer du mellan två inriktningar: Samhällskunskap eller Beteendevetenskap. Oberoende inriktning får du en bred utbildning som gör dig väl förberedd inför vidare studier på högskola eller universitet.

Programmet ger dig verktyg för att förstå din samtid och vår gemensamma historia. Du lär dig hur samhället och människorna i det fungerar och vad som styr våra handlingar och beslut. Som samhällsvetare är det självklart att ha ett internationellt perspektiv. Du lär dig att analysera och kommunicera både i bild, tal och skrift. Du får träna dig i ett vetenskapligt förhållnings-sätt, att arbeta i projektform och dra slutsatser utifrån olika teoretiska modeller. Du lär dig mer om hur vi kan skapa ett hållbart samhälle, om ledarskap och du får utveckla din källkritiska kompetens.

Hos oss studerar du i modernt utrustade salar med tillgång till studierum för egna studier och grupparbeten samt ett välutrustat bibliotek.

Du har stora möjligheter att bredda och fördjupa dig inom programmet. Vi är EU-ambassadörskolor och arbetar aktivt med frågor kring EU och mänskliga rättigheter.

Möjligheten finns också att uppleva olika intressanta studiebesök och studieresor samt att delta i internationella utbyten med andra länder.