Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2024 / 03 / 19

Kvalitetsstämma med vikt på tillsammanskraften!

Under fredagen gick Kunskapsförbundets nionde kvalitetsstämma av stapeln. Fyra panelsamtal om olika utvecklingsområden fyllde dagen och ledordet blev – tillsammans!

Äntligen har det varit Kvalitetsstämma i Kunskapsförbundet! Vi samlar politiker, rektorer, lärare och annan personal som arbetar med och kring skolutveckling. Under en heldag lägger vi fokus på det gångna årets utvecklingsarbeten. Vilka lärdomar, utmaningar och reflektioner har vi samlat på oss? Det är ett bra tillfälle att få en samlad helhetsbild över det arbete som görs på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. Så här säger vår utvecklingschef Lisa Thörn:

”Detta är årets viktigaste dag. Lite som studenten för kvalitetsarbetet. Skolutveckling och kvalitetsarbete är något som genomsyrar Kunskapsförbundets DNA på alla nivåer. Arbetet med att förbättra och utveckla undervisningen och lärandemiljön från klassrum till huvudman är centralt. Hela styrkedjan är viktig att ha med, vi vet att det ger resultat och vi är duktiga på kvalitetsarbetet. Trots det så finns det utmaningar och våra resultat kan bli bättre.

Tillsammanskraft kännetecknar dagen! Vi skapar goda förutsättningar för våra elever genom samverkan, samverkan mellan personalgrupper i skolan, samverkan mellan skola och näringsliv och samverkan med våra elever för att skapa en god miljö för lärande. Vi bygger framtiden tillsammans här i Drömfabriken. Något vi är så enormt stolta över. ”

Stämman fokuserade på fyra temaområden: En god miljö för lärande, Kunskapsresultat, Fullföljda studier och Samverkan för kompetensförsörjning. Rektorer från våra olika skolhus guidade oss igenom stämmans olika temaområden och berättade om vad vi ser har en positiv utveckling och vad som vi behöver fortsätta att utveckla och förbättra.

Elevernas röst är viktig och därför fick deltagarna under varje panelsamtal ta del av filmer där elever berättade om sin vardag i skolan kopplat till varje temaområde.

Lisa fortsätter:

”Alla vi som arbetar med utbildning. Antingen i direkta möten med elever. Jag tänker då på alla lärare, elevhälsopersonal, skolledare och många fler, och alla som indirekt skapar förutsättningar för lärande och en god lärandemiljö som till exempel vaktmästare, lokalvårdare eller personalen på förbundskontoret. Alla vi behöver vara experter på att koppla ihop vårt dagliga arbete med elevernas lärande. Vi behöver kontinuerligt och medvetet arbeta med att utveckla förståelse för hur det egna arbetet påverkar elevernas möjligheter att lära och utvecklas och förståelseför hur olika villkor på en skola möjliggör eller begränsar elevernas lärande.”


Kvalitetsstämman må vara som studenten för kvalitetsarbetet men den är inte ett avslut utan en ständigt pågående process där utvecklingen av undervisningen är det centrala. Under läsåret har vi flera olika forum i Kunskapsförbundet där vi arbetar med att analysera och fundera kring resultat, utmaningar och utvecklingsbehov, och det är ett enormt engagemang hos vår personal. Vi, alla, behöver träna oss på att hur delar och helhet hör samman, med syftet att tillsammans utmana och att flytta positionerna för att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för våra elever.

Bilder från dagen: