Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2024 / 04 / 29

Strategisk partnerträff i Drömfabriken

I fredags samlades Högskolan Västs alla strategiska partners hos oss på Kunskapsförbundet med representanter från Högskolan Väst, GKN Aero space, NU-sjukvården, Vattenfall, Trollhättans stad och Support Group Network. Samtalen fokuserade på vårt framtida yrkesliv och att kraftsamla tillsammans.

De senaste veckorna har begreppet Tillsammanskraft tagit fäste i Drömfabriken, vårt bränsle som tar oss framåt mot en hoppfull framtid. I fredags fick vi möjlighet att samlas i tillsammankraften med ännu några samverkanskompisar – Högskolans Västs många strategiska partners. Representanter från Högskolan Väst, GKN Aerospace, NU-sjukvården, Vattenfall och Support Group Network besökte Kunskapsförbundets förbundskontor för en heldag tillsammans.

Maria Hildefors, förbundsdirektör, inledde dagen med att berätta om Kunskapsförbundets mål och organisation. Utvecklingschef Lisa Thörn och Förbundsstrateg Jan-Erik Aronsson gick igenom nya reformer som påverkar både gymnasie- och vuxenutbildning och i förlängningen även branscher och högskola.

Dagen följde med flera olika viktiga frågeställningar: Hur ser kompetensbehovet ut i samhället och hur möter vi det med utbildningarna vi erbjuder? Vad påverkar vad unga vill utbilda sig till? Vad har den unga generationen för tankar om framtiden? Vad behöver vi som stora arbetsgivare och utbildningsanordnare i Trollhättan och Vänersborg fokusera på för att ge unga hopp och framtidslust?

Under dagen höll även kommunikationschef på Högskolan Väst, Maria Derner, en genomgång av ungdomsbarometern. Jan Theliander, senior advisor, och Lena Lindhé, samverkansstrateg på Högskolan Väst, gick igenom Wexus – en samverkansarena för hållbar utveckling. På plats fanns även två utav Kunskapsförbundets gymnasieelever Tilde och Arsema kom och berättade om sina framtidsdrömmar, upplevelser av arbetsplatsförlagt lärande och vad de har för förväntningar på sitt framtida yrkesliv.

Lisa Thörn, Utvecklingschef


Det strategiska partnerskapet är jätteviktigt för oss som stor utbildningsanordnare och samhällsaktör i Trollhättan och Vänersborg. I det strategiska partnerskapet finns en bredd av aktörer och genom att mötas och samverka bygger vi broar mellan utbildning och yrkesliv. Här får vi möjlighet att titta på utmaningar och utvecklingsområden tillsammans för att i förlängningen skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Samverkanskompisar likt de vi möter här idag är viktiga för att utveckla våra utbildningar i linje med branscher och samhällets behov.”

Lisa Thörn, Utvecklingschef Kunskapsförbundet Väst

Strategiskt Partnerskap | Högskolan Väst

Partnerskapen bygger på ömsesidighet och det slutgiltiga målet är att gemensamt bidra till stor samhällsnytta. Genom att bygga relationer som kan utvecklas över tid vill vi skapa ett gemensamt ägandeskap och ett gemensamt driv. Detta blir extra tydligt genom att ledningen för respektive part deltar aktivt i samverkan. Det strategiska partnerskapet ska också ge möjlighet till att studenternas framtida yrkesverksamhet blir ännu bättre integrerat i undervisningen än idag. 
Hv.se

Bildgalleri