Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2024 / 02 / 20

Rädd eller beredd på Birger Sjöberggymnasiet

Vandringsutställningen Rädd eller beredd har under ett par veckor placerats i Vänersborg, vid Birger Sjöberggymnasiet.

Utställningen Rädd eller beredd är en livsviktig utställning som besöker utvalda gymnasieskolor fram till 2025. I utställningen kommer eleverna få upplevelsen av en samhällskris och lär sig hur man kan hantera den så bra som möjligt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och Riktsanikvarieämbetet (RAÄ) har tillsammans producerat utställningen.

COPYRIGHT/PHOTO: Melker Dahlstrand melker@dahlstrand.se +46-70 630 20 88

Rädd eller beredd besöker Birger Sjöberggymnasiet

Rädd eller beredd är en container som placeras vid en gymnasieskola i samtliga län. Denna veckan placeras den utanför Birger Sjöberggymnasiet! Till utställningen hör digitala läromaterial som kan användas i klassrummet. Under visningen kommer Tina Nordén som är en del av projektteamet att finnas på plats och visa utställningen.

Efter besöket i utställningen är förhoppningen att eleverna ska ha lärt sig något om hur de kan agera om det skulle bli en allvarlig kris i samhället. Vad förväntas de ha hemma, på vilka olika sätt kan de hjälpa till, vilken information kan de lita på, och hur kan vardagen se ut vid te x ett längre strömavbrott? 

Utställningen är öppen för klassbesök t o m 8/3. Under sportlovet är den stängd men står kvar. I samband med att utställningen finns hos er kan lärarna på skolan använda sig av vårt läromaterial om de önskar.

Kunskapsförbundet Väst, 05 juli

Vi har ett problem - våra elever vill bli lärare!

Vi gillar film här på Kunskapsförbundet. Ibland när vi vill veta vad våra elever tycker och tänker om viktiga saker, som deras utbildning och framtid, intervjuar vi dem och passar på att göra film. Något som dagens unga inte har några som helst problem med. Att bli filmad...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

Kunskapsförbundet är stolta sponsorer till Pride

Kunskapsförbundet är självfallet alltid med och stöttar rätten till att få vara den man är, och bli så mycket man kan! Även i år är vi stolta sponsorer av årets Pridefestival. 🏳‍🌈❤✨ – I Kunskapsförbundet ska alla elever och medarbetare få bli så mycket...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

"Att utvecklas tillsammans är roligare! Tillsammans är grejen."

I Kunskapsförbundet sätter vi punkt för våren och läsåret med en rad olika utvecklingskonferenser. Igår var det dags för den sista för vårterminen – dialogkonferens för skolledare. Dialogkonferens är ett vanligt begrepp i Drömfabriken. Det är en konferensform där deltagarna...

Kunskapsförbundet Väst, 19 juni

Kvalitet (och sommarlov) i Drömfabriken

Läsårets sista dag och semester och sommarlov lurar runt hörnet för större delen av personalen i Drömfabriken. Det är dags att knyta ihop säcken och rektorerna på respektive gymnasieskola samlar personalen aulan för att tillsammans summera årets kvalitetsarbete. Utgångspunkten...