Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2024 / 02 / 01

Omvärldsanalys för 2024-2026

Var tredje år skriver Kunskapsförbundets ledning en omvärldsanalys. Nu finns den nya att läsa digitalt!

Omvärldsanalysen syftar till att förbereda de som styr och leder Kunskapsförbundet för framtiden. Att se vilka faktorer i omvärlden och närvärlden som kan komma att påverka våra möjligheter att fortsätta vara en framgångsrik utbildningsaktör för våra elever och vårt samhälle. Genom att identifiera nuet ökar möjligheten att se lite längre runt hörnet.

I omvärldsanalysen lyfter vi blicken och undersöker hur företeelser och förändringar i omvärlden, som vi har svårt att styra, kan påverka vår planering och våra beslut. Analysen blir ett verktyg för att kunna styra och orientera oss mot en så önskvärd framtid för Kunskapsförbundet som möjligt. Så att vi ska fortsätta att vara en Drömfabrik där man får möjlighet att växa och utvecklas. Där vi odlar framtidslust och utbildar medvetna och kompetenta samhällsmedborgare. Där vi tar våra elevers drömmar på allvar och där alla våra elever ska bli så mycket de kan!

Här kan du ta del av Kunskapsförbundets omvärldsanalys 2024-2026.