Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2024 / 04 / 25

Personalevent 2024 | Tillsammanskraft

Den 19 april 2024 var det dags för alla Kunskapsförbundare att samlas för personalevent. I år tog vi fasta på den absolut starkaste kraften – Tillsammanskraften.

Vartannat år samlas alla medarbetare i Kunskapsförbundet för en dag tillsammans. Temat för denna gång var Tillsammanskraft. För det är tillsammans vi gör skillnad. Dagen bjöd på föreläsningar av två viktiga samverkanskompisar – den lokala polisen från Trollhättan och Vänersborg och Evin Cetin, föreläsare, jurist och entreprenör med lång erfarenhet i arbetet mot ungdomskriminalitet.

Dagen handlade om att våga prata om det svåra, det vi ser runt omkring oss i samhället och det som trots vårt goda starka arbete i skolan tar sig närmare och närmare våra elevers vardag. Tillsammanskraft är vårt bränsle i Drömfabriken. Den driver oss mot en hoppfull, ljus och hållbar framtid. Vi väcker och stärker framtidslust hos de individer som bygger vårt samhälle – både idag och under lång tid framåt.

Nu fortsätter arbetet med att göra skillnad. Att ta tillvara på skolans kraft, det vi tillsammans kan åstadkomma, motverka och förändra.

”Vårt personalevent är en jätteviktig händelse! Då får alla vi som arbetar i Kunskapsförbundet en synlig påminnelse om hur många vi är som arbetar med att skapa framtidslust hos våra elever. Den här gången fick vi nya perspektiv på de samhällsutmaningar vi måste våga prata om, men också tillfälle att hylla varandra och ta avstamp i allt det vi kan åstadkomma tillsammans, nu och i framtiden. I Kunskapsförbundet gör vi skillnad tillsammans. Det är tillsammanskraft för mig.”

Maria Hildefors, förbundsdirektör

Filmer som visades under dagen:

Bilder från dagen