Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2024 / 06 / 27

”Att utvecklas tillsammans är roligare! Tillsammans är grejen.”

Under måndagen samlades Kunskapsförbundets skolledare för dialogkonferens med temat: Att utveckla professionellt klokskap tillsammans.

I Kunskapsförbundet sätter vi punkt för våren och läsåret med en rad olika utvecklingskonferenser. Igår var det dags för den sista för vårterminen – dialogkonferens för skolledare.

Dialogkonferens är ett vanligt begrepp i Drömfabriken. Det är en konferensform där deltagarna växlar mellan sittningar i storgrupp och i mindre dialoggrupper under dagen. Formen för konferensen har vetenskaplig grund och man varvar praktiknära presentationer med samtal. Skolledarna delar med sig av sina utvecklingsfrågor och kollegorna är fiffiga kompisar, med fokus på att lära av varandra. Dagen leds av våra skolutvecklare Cecilia Hermansson och Fredrik Dahl.

”En grundprincip i Kunskapsförbundet är styrkan att växa tillsammans, i Tillsammanskraften. Dialogkonferensen är en möjlighet att genom delat engagemang nå en större förståelse för var skolutveckling i förhållande till skolledarpraktiken är, kan vara och bli, i Kunskapsförbundets skolor”, säger Lisa Thörn, utvecklingschef.

Besök av Anette Forssten
Årets dialogkonferens hade besök av Anette Forssten som till vardags arbetar som lektor vid Karlstad Universitet. Hon är docent i pedagogiskt arbete och har under lång tid intresserat sig för skolutveckling, aktionsforskning och skolledares pedagogiska ledarskap. Med sin föreläsning Hur kan forskning stödja rektorers professionella omdöme och etiska förhållningssätt? Gav hon skolledarna en extra skjuts i arbetet och hjälpte till att lyfta blicken.


Tillsammanskraften leder oss genom utvecklingsarbetet

I slutet av dagen fick våra skolledare dela med sig av sin känsla utifrån vad dagen gett. Här är ett axplock av tankar från vår utvecklingsdag:

  • Vilken arsenal av spännande utvecklingsområden, ser fram emot nästa års dialogkonferens. Så många frågor vi kan ha nytta av!
  • Att utveckling FÅR ta tid. Att verkligen kunna ta in det. Jag är väldigt glad och tacksam över att få vara en del av Kunskapsförbundet.
  • Jag har fått flera nya idéer, reflektioner och verktyg som jag tar med mig in i min arbetsvardag. Så mycket bra vi gör! Vilket fantastiskt gäng. Tack till Fredrik och Cecilia!

”Vi får högre kvalitet i vårt skolutvecklingsarbete genom den gemensamma dialogen. Vår gemensamma kunskapsbank blir så mycket bredare och djupare och det är så häftigt att se hur en fråga kan leda vidare till något annat och att ett utvecklingsområde gynnar så många fler. Våra skolledare är allkonstnärer! Inspelet av Anette bidrog dessutom till ytterligare perspektiv som vi tar med oss i vårt arbete framåt. Härligt avslut på det här läsåret!”, avslutar utvecklingschef Lisa Thörn.

Kunskapsförbundet Väst, 05 juli

Vi har ett problem - våra elever vill bli lärare!

Vi gillar film här på Kunskapsförbundet. Ibland när vi vill veta vad våra elever tycker och tänker om viktiga saker, som deras utbildning och framtid, intervjuar vi dem och passar på att göra film. Något som dagens unga inte har några som helst problem med. Att bli filmad...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

Kunskapsförbundet är stolta sponsorer till Pride

Kunskapsförbundet är självfallet alltid med och stöttar rätten till att få vara den man är, och bli så mycket man kan! Även i år är vi stolta sponsorer av årets Pridefestival. 🏳‍🌈❤✨ – I Kunskapsförbundet ska alla elever och medarbetare få bli så mycket...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

"Att utvecklas tillsammans är roligare! Tillsammans är grejen."

I Kunskapsförbundet sätter vi punkt för våren och läsåret med en rad olika utvecklingskonferenser. Igår var det dags för den sista för vårterminen – dialogkonferens för skolledare. Dialogkonferens är ett vanligt begrepp i Drömfabriken. Det är en konferensform där deltagarna...

Kunskapsförbundet Väst, 19 juni

Kvalitet (och sommarlov) i Drömfabriken

Läsårets sista dag och semester och sommarlov lurar runt hörnet för större delen av personalen i Drömfabriken. Det är dags att knyta ihop säcken och rektorerna på respektive gymnasieskola samlar personalen aulan för att tillsammans summera årets kvalitetsarbete. Utgångspunkten...